საზომი - Jungle
განვადების გასაფორმებლად ნივთის ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 80 ლარს